Definiując podatnika materialnego (czyli podmiot, na którym efektywnie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu zdarzenia podlegającego opodatkowaniu), należy brać pod uwagę specyfikę podatku od towarów i usług i innych podatków z tej grupy (tzw. podatków obrotowych). Podatnikiem jest podmiot mający niezbędne potencjalnie cechy podatnika, który uczestniczy w tym zdarzeniu jak podatnik, bo przecież tych uczestników może…