Obiektywnie (czyli w sensie ekonomicznym) najważniejszą misją organów podatkowych, a zwłaszcza naczelników urzędów skarbowych, jest wykonanie dwóch rodzajów czynności urzędowych: kontroli podatkowych i czynności sprawdzających. Oczywiście w sensie prawno-ustrojowym organy te powołane są głównie do prowadzenia postępowań podatkowych i wydania decyzji określających albo ustalających zobowiązania podatkowe, określenie nadpłat oraz egzekucji zaległości podatkowych i to nie…