Miesiąc: Czerwiec 2019

Istnienie „totalnej opozycji” przeczy sprawnie działającej demokracji parlamentarnej

Cytując klasyków polskiego gderania powiem: jest źle,  może nawet jeszcze gorzej: skuteczne rządzenie państwem demokratycznym wymaga istnienia silnej, kompetentnej i skutecznej opozycji. Dzięki jej codziennej krytyce, której jednak celem nie jest destrukcja państwa lecz właśnie jego ochrona w celu przejęcia w przyszłości rządów, sprawujący władzę muszą się starać, unikać błędów i działać w interesie wyborców….
Krajobraz po klęsce naszych (?) elit

Po „nieprzewidzianym” przez opiniotwórczych analityków wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego równie opiniotwórczy komentatorzy podzielili się na dwie grupy: pierwsza pastwi się nad niedorozwiniętymi politycznie wyborcami, którzy „przekupieni przez rządowe rozdawnictwo” zawiedli nie po raz pierwszy zaufanie „elit”, druga pastwi się właśnie nad owymi „elitami”, które zostały „ukarane za butę i pychę”, a kara ta (w…