Miesiąc: Lipiec 2017

Czy będzie nowy projekt „split payment”?

Opublikowany niedawno przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy wprowadzający tzw. podzieloną płatność, spotkał się w większości z zasadną krytyką. Instytut przeprowadził sondę z grup losowo wybranych firm, które – po zapoznaniu się z tą proporcją – odpowiedziały jednoznacznie, że: –        nie będą korzystać z możliwości zapłaty podatku nakazowego na rachunek VAT dostawców lub usługodawców, gdyż…
Stałe rozszerzanie „odwróconego VAT-u” kosztowało budżet już ponad minimum 15 mld zł.

Dochody z podatku od towarów i usług za pierwsze pięć miesięcy 2017 r. wynosiły około 68 mld zł, co jest oczywiście lepszym wynikiem niż w latach poprzednich, lecz zasadnicza naprawa, usuwająca wszystkie luki w tym podatku, jeszcze jest przed nami. A czas ucieka. Mamy jednak szansę przekroczyć w tym roku magiczną kwotę 150 mld zł…