O autorze

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Najbardziej znany i ceniony  specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. W latach 1992 1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od ponad 38 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk..

 

Wydawnictwa podatkowe

Prof. Witold Modzelewski jest autorem ponad tysiąca  publikacji z zakresu prawa podatkowego i  interpretacji podatku od towarów i usług opublikowanych  w periodykach fachowych i prasie. Ponadto prof. Witold Modzelewski  jest redaktorem naukowym, a przede wszystkim autorem i współautorem kilkudziesięciu pozycji książkowych serii Prawo Podatkowe oraz Prawo Finansowe.  W 2015 r. ukazały się m.in.:  Komentarz do Ustawy o Podatku od Towarów i Usług,  Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE, Komentarz do  ustawy o podatku akcyzowym, Przebudowa zasad dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług.
Profesor Witold Modzelewski jest redaktorem naczelnym  miesięcznika Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych. Ponad pół miliona Czytelników korzystało z artykułów, opracowań oraz informacji miesięcznika. Tezy w nich zawarte wielokrotnie były wskazywane w wyrokach sądowych w sprawach dotyczących podatków i zobowiązań podatkowych.
Profesor W. Modzelewski stworzył   internetowy Serwis Doradztwa Podatkowego, który bezpłatnie ukazuje się w każdy poniedziałek na stronie internetowej Instytutu: dostępny tutaj.
Serwis zawiera autorskie interpretacje najbardziej istotnych kwestii podatkowych. Profesor W. Modzelewski zamieścił w Serwisie w 2015 r. kilkadziesiąt autorskich interpretacji z zakresu aktualnej problematyki podatku od towarów i usług.
Profesor Witold Modzelewski posiada niezwykle obszerny dorobek w zakresie publicystyki prawnej i podatkowej, aktywnie włączając się w analizę i kształtowanie opinii na temat finansów publicznych, sytuacji ustawodawstwa, budżetu, a przede wszystkim nowego podejścia do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ciągu roku okazało się kilkadziesiąt publikacji i wywiadów w mediach prasowych i elektronicznych.

 

Szkolenia podatkowe i wykłady

Witold Modzelewski jest profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownikiem Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego oraz nowego kierunku Studiów Prawo Finansowe i Skarbowość, wykładowcą i promotorem wielu prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych oraz wykładowcą wielu innych uczelni w tym Szkoły Głównej Handlowej. Profesor Witold Modzelewski jest również twórcą i wykładowcą Studium Przygotowawczego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych. Większość czynnych zawodowo specjalistów podatkowych w Polsce uczestniczyła w tym Studium, które Instytut Studiów Podatkowych prowadzi cyklicznie od ponad 19 lat. W 2015 r. przeprowadził blisko 100 seminariów, konferencji i autorskich wykładów w zakresie interpretacji podatku od towarów i usług.

 

Doradztwo Podatkowe

Profesor W. Modzelewski wraz z zespołem doradców podatkowych, prawników i ekspertów  Instytutu Studiów Podatkowych zapewnia stały dostęp do najwyższej jakości usług doradczych z zakresu prawa podatkowego. Grupa Instytutu Studiów Podatkowych od lat zajmuje czołowe miejsca w Polsce wśród największych firm doradztwa podatkowego w Rankingach Firm Doradztwa Podatkowego, organizowanych przez „Gazetę Prawną” oraz „Rzeczpospolitą”, klasyfikując się w ścisłej czołówce liderów doradztwa podatkowego.
W IX Rankingu firm i doradców podatkowych Dziennika Gazeta Prawna została uhonorowana prestiżowym tytułem: „Najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego w 2014 r.”
Profesor W. Modzelewski jest współautorem i redaktorem ponad 30  Instrukcji Podatkowych  oraz Regulaminów Podatkowych w zakresie dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego opracowanych dla wielu branż i indywidualnie dla ponad 500 pomiotów gospodarczych.

 

Postępowania podatkowe

Profesor Witold Modzelewski sprawuje bezpośredni  nadzór merytoryczny nad wszystkimi opracowywanymi przez Instytut Studiów Podatkowych ekspertyzami i opiniami prawnymi w toczących się sporach i postępowaniach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Nadzorował i opiniował prace zespołów kilkudziesięciu spraw przed sądami administracyjnymi wygranymi przez Instytut Studiów Podatkowych w bieżącym roku. W tym zakresie Profesor Modzelewski  jest jednym z najwybitniejszych specjalistów i niekwestionowanym autorytetem.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *