Miesiąc: Kwiecień 2020

Myśli w czasie zarazy: milczenie „andersenów”

Zacznę od pewnej krótkiej opowiastki: w czasie spotkania z księgowymi zadano mi pytanie dotyczące rozliczania jednego z podatków. Było dość proste, więc odpowiedź nie trwała zbyt długo: w sumie kilka zdań, bo treść przepisu, który tu miał zastosowanie, nie jest skomplikowana. Osoba zadająca pytanie potwierdziła, że pogląd tej samej treści uzyskała wcześniej firma zatrudniająca (prawdopodobnie)…
Już dziś trzeba tworzyć plan wyjścia z kwarantanny

Nie raz już publicznie sugerowałem potrzebę pilnego opracowania planu wyjścia z obecnej formy kwarantanny, której nadmierne przedłużenie może wyrządzić większe szkody ekonomiczne i społeczne niż wirus epidemii. Sądzę, że chyba nikt nie ma dostatecznej wiedzy i doświadczenia w zwalczaniu tego rodzaju epidemii i nie chce nawet pośrednio krytykować podjętych przez władze działań (wiedzą co robią…