Nie raz już publicznie sugerowałem potrzebę pilnego opracowania planu wyjścia z obecnej formy kwarantanny, której nadmierne przedłużenie może wyrządzić większe szkody ekonomiczne i społeczne niż wirus epidemii. Sądzę, że chyba nikt nie ma dostatecznej wiedzy i doświadczenia w zwalczaniu tego rodzaju epidemii i nie chce nawet pośrednio krytykować podjętych przez władze działań (wiedzą co robią…