Fakt, że  wysocy funkcjonariusze resortu finansów zostali aresztowani w związku z podejrzeniem udziału w wyłudzaniu VAT-u, jest nie tylko katastrofą wizerunkową tego resortu, lecz również przypomina stawiane nieraz publicznie pytanie, kto naprawdę rządzi pod tym adresem? Od czterdziestu lat zajmuję się zawodowo podatkami, obserwuję z bliska sposób funkcjonowania tego resortu i dobrze wiem, że działy…