Tag: wyłudzenia

Ile resort finansów wydał na doradztwo ze strony biznesu podatkowego w latach 2008-2015?

Podczas przesłuchania przed komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT i akcyzy poseł liberalny zadał mi pytania o wynagrodzenie, które uzyskał Instytut z opracowania w latach 2007-2015 projektów ustaw podatkowych na zlecenie partii Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie dotyczyło faktów powszechnie znanych, bo zarówno wydatki partii politycznych i komitetów wyborczych, jak opracowane przez Instytut projekty ustaw, w…
Bez komisji śledczej nie zlikwidujemy wyłudzeń zwrotów VAT-u wynoszących co najmniej 15 mld zł rocznie

Jedną ze wstydliwie ukrywanych informacji dotyczących podatku od towarów i usług jest kwota zwrotów dokonywanych na rzecz podatników. Trochę to dziwi, bo owe zwroty nie są tu czymś wyjątkowym: wręcz odwrotnie – są istotą funkcjonowania tego podatku. Przysługują one głównie czterem grupom podatników: stosujących stawkę 0% z tytułu dostawy wewnątrzwpólnotwej i eksportu towarów, dokonującym dostawy…