Kategoria: Bez kategorii

Praktyczne skutki uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego

Zapewne podjęta niedawno uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego będzie przedmiotem wielu glos i komentarzy, zwłaszcza po opublikowaniu jej uzasadnienia. Pragnę jednak dziś, na gorąco, odnieść się do jej treści, gdyż rozumiejąc treść deklaratywną tej uchwały, chciałbym uściślić jej skutek normatywny; obywatele (głośno) oraz prawnicy głównie (cicho) zadają pytanie o normy prawne, które kształtują lub uściślają…
Wspomnienie o Janie Olszewskim

Moje pierwsze spotkanie z Panem Premierem miało miejsce w grudniu 1991 roku w dość wyjątkowych okolicznościach. Uprzedzono mnie nieco wcześniej, że w czasie rozmowy padnie propozycja objęcia w formowanym przez niego rządzie teki ministra finansów. Byłem wówczas wicedyrektorem Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów, aktywnie uczestniczyłem w rządowych i sejmowych pracach legislacyjnych, jednocześnie nie kryjąc krytycznego…