Zapewne podjęta niedawno uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego będzie przedmiotem wielu glos i komentarzy, zwłaszcza po opublikowaniu jej uzasadnienia. Pragnę jednak dziś, na gorąco, odnieść się do jej treści, gdyż rozumiejąc treść deklaratywną tej uchwały, chciałbym uściślić jej skutek normatywny; obywatele (głośno) oraz prawnicy głównie (cicho) zadają pytanie o normy prawne, które kształtują lub uściślają…