Dlaczego od kilku lat systematycznie spada ilość przeprowadzonych kontroli przez organy podatkowe?

Obiektywnie (czyli w sensie ekonomicznym) najważniejszą misją organów podatkowych, a zwłaszcza naczelników urzędów skarbowych, jest wykonanie dwóch rodzajów czynności urzędowych: kontroli podatkowych i czynności sprawdzających. Oczywiście w sensie prawno-ustrojowym organy te powołane są głównie do prowadzenia postępowań podatkowych i wydania decyzji określających albo ustalających zobowiązania podatkowe, określenie nadpłat oraz egzekucji zaległości podatkowych i to nie…
Obowiązkowe wysyłanie faktur do KSeF narusza prawo do prywatności

Wraz ze wzrostem zainteresowania podatników fakturami ustrukturyzowanymi, które od połowy przyszłego roku mamy wysyłać do KSeF (nie do kontrahentów), rośnie również irytacja a nawet złość tych, którzy mają te faktury wysyłać i przyjmować. Jakość projektowanych przepisów, a przede wszystkim wiedza ich autorów jest czymś zadziwiającym: zwykli, nawet początkujący księgowi pytają wprost jak to jest możliwe,…
Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

W jednej z głównych codziennych mediów politycznych wspierających cyfryzację wszystkiego co popadnie (synonim „postępu”), pojawiła się dość unikatowa publikacja zaprzeczająca jego dotychczasowej linii. Otóż podzielono się z nami odkryciem, że tzw. faktury ustrukturyzowane, które obowiązkowo będą wystawiane od połowy przyszłego roku, mogą być wykorzystywane dla nowych oszustw. Dla tych, którzy zmogli bełkotliwe przepisy na ten…
Co dalej z harmonizacją akcyzy i VAT-u?

Nowe unijne wersje podatku od towarów i usług oraz akcyzy wprowadzone w Polsce w 2004 r. siłą rzeczy musiały przyjąć wszystkie istotne rozwiązania odróżniające je od wersji nieunijnych tych podatków. Przejęły więc trzy podstawowe rozwiązania, które stanowią ich najsłabszą część. Są to: koncepcja dostawy wewnątrzwspólnotowej towarów w podatku od towarów i usług dającą podatnikom prawo…
Istotą współczesnego prawa podatkowego jest chaos legislacyjny i interpretacyjny

  Podatnicy, zwłaszcza prowadzący działalność gospodarczą polscy przedsiębiorcy, nie zawsze rozumieją najważniejszy fenomen współczesnego prawa podatkowego, którego istotą jest systematyczne pogłębianie chaosu legislacyjnego i interpretacyjnego. Współczesnym obrazem tego prawa jest maksymalizacja destabilizacji: przepisy są bez przerwy zmieniane, zmiany następnie są odraczane i nowelizowane nawet w okresie vacatio legis, przepisy przejściowe mają już pięciostopniową hierarchię a…
Czy odrębne opodatkowanie darowizn dla osób fizycznych ma jakiś sens?

Od kilkudziesięciu lat nie możemy rozwiązać problemu delimitacji zakresu przedmiotowego zastosowania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od darowizn: idzie tu zwłaszcza o prezenty, które otrzymują osoby fizyczne np. od zatrudniającego, ale nie tylko: czy w przypadku gdy spółka przekaże wartościowy prezent wspólnikowi z okazji jubileuszu jej utworzenia, czy są to ukryte dywidendy, czyli…
Przestańmy opodatkowywać pracę jak wyroby akcyzowe

Już od prawie dwóch lat postuluję, aby zlikwidować jeden z dwóch największych błędów tzw. Polskiego Ładu, czyli opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnę, że ponawiane wielokrotnie apele dały jakiś tam skutek, bo w ograniczonym zakresie kwoty są w niewielkim zakresie kosztem uzyskania przychodów w działalności gospodarczej…
Podatnik bierny w podatkach obrotowych: zarys problemu

Definiując podatnika materialnego (czyli podmiot, na którym efektywnie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu zdarzenia podlegającego opodatkowaniu), należy brać pod uwagę specyfikę podatku od towarów i usług i innych podatków z tej grupy (tzw. podatków obrotowych). Podatnikiem jest podmiot mający niezbędne potencjalnie cechy podatnika, który uczestniczy w tym zdarzeniu jak podatnik, bo przecież tych uczestników może…
Prognozy fiskalne na 2023: Czy przyjdzie zapłacić za optymalizację podatkową?

Sytuacja fiskalna roku 2023 przedstawia się dość ponuro: dochody budżetowe mogą okazać się niewystarczające aby sfinansować bieżące wydatki, które muszą rosnąć, bo wszystko drożeje i będzie drożeć. Opowieści, że za kilkanaście miesięcy (czyli w 2024 roku) inflacja spadnie (jakoby) w wyniku zeszłorocznych podwyżek stóp  procentowych co najwyżej tylko irytują, bo przecież nikt w to nie…
Projekt zmuszenia podatników do wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o VAT, który ma od początku 2024 roku nakazać wielu podatnikom wystawianie i przymusowe przyjmowanie tzw. faktur ustrukturyzowanych. Jest to rodzaj faktury elektronicznej, której nie wysyła się do kontrahenta, lecz władzy wykonawczej (KAS) działającej za parawanem tzw. Krajowego Systemu Faktur; gdy ów system nie odrzuci tej faktury, z mocy prawa kontrahent…