Prokurator Generalny wydał wytyczne dla prokuratorów ścigających przestępstwa związane z podatkiem od towarów i usług, w których szczegółowo instruuje jak prowadzić te postępowania, a zwłaszcza jakich kar żądać dla sprawców tych oszustw. Mają być sprawdzone emaile, rozmowy telefoniczne. Wytyczne są wyrazem determinacji rządzących,  bo z istniejącą od kilku lat plagą oszustw w tym podatku poprzednie…