Dopiero niedawno uświadomiłem sobie (być może na starość można nieco zmądrzeć), że najważniejszymi wydarzeniami w naszej najnowszej historii były masowe grabieże. Co pewien czas okradano nas z reguły z iście niemiecką dokładnością. O wielkich grabieżach XVII i XVIII wieku, w tym zwłaszcza w wykonaniu szwedzkim (najpierw Potop a potem w czasie Wojny Północnej), oraz później…